Category Archives: My Blog

טיול לאיי הארכיפלג האינדונזי

מסע לקשת תרבותית של מסורות, מנהגים, טקסים ופולחן.
מיערות הגשם ליורדי הים, צאצאי נסיכים ופאגנים בארכיפלג המרתק בעולם.

Posted in My Blog | Comments Off on טיול לאיי הארכיפלג האינדונזי

טיול ליפן בראשית הסתיו

הגלוי והנסתר בתרבות יפן. מהבירות העתיקות ועד לאמנות מודרנית ועכשווית. מהו הד.נ.א של התרבות האקזוטית בעולם?

Posted in My Blog | Comments Off on טיול ליפן בראשית הסתיו