Category Archives: tibet

סין הטיבטית

העולם המערבי משתמש במושג “טיבט” ומתייחס למחוז העצמאי של טיבט בסין, המחוז המפורסם שבירתו לאהסה LAHASA, שנכבש בכיבוש זוחל מאז שנות ה- 50 ע”י הסינים והפך לסמל למאבק בלתי אלים במגמת ההטמעה הסינית. אך “מרחב התרבות הטיבטית” או טיבט ההסטורית …

Posted in tibet, מאמרים | Comments Off on סין הטיבטית