כללי

אתר האינטרנט של לגלות עולם (להלן: “האתר”), מיועד להציג בפני קהל הגולשים ברשת מידע מעודכן לגבי פעילויותיה השונות והשירותים שמציעה החברה, ומצוי בבעלותה הבלעדית של לגלות עולם. החברה אינה מתחייבת כי המידע באתר יהיה מעודכן בכל עת, וייתכן עיכוב בעדכון המידע.

שימוש באתר כפוף להסכמתו של המשתמש לתנאי השימוש. במקרה של אי הסכמה לתנאי השימוש, על המשתמש לצאת מהאתר ולא להמשיך ולעשות בו שימוש. השימוש במידע המופיע באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד. המידע והמאמרים הכלולים באתר זה משקפים את דעת מחבריהם ולגלות עולם לא תישא בכל אחריות לשימוש במידע זה.

 

שינויים

חברת לגלות עולם שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, במדיניות השמירה על פרטיות ובמדיניות השמירה על זכויות יוצרים, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

תקינות האתר והגלישה בו

לגלות עולם אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאי זמינות האתר בעקבות תקלות ו\או עבודות תחזוקה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

זכויות יוצרים

חברת לגלות עולם מקפידה לשמור על זכויות היוצרים שלה, ונוקטת אמצעים למניעת הפרתן. השימוש באתר כמוהו כהסכמה לתנאים המפורטים להלן. כל זכויות היוצרים באתר ומרכיביו ובכלל זה טקסטים, מאמרים, תמונות, עיצוב וקבצי שמע, שמורות ללגלות עולם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לאחסן במאגרי מידע מכל סוג חומרים אלה או קטעים מהם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר בלא קבלת היתר בכתב מהחברה. חברת לגלות עולם נוקטת באמצעים שונים לצורך הגנה על קניינה הרוחני ולמניעת הפרות של זכויותיה בו. המפר מסתכן בתביעות אזרחיות ובנקיטת הליכים פליליים כנגדו.

 

מדיניות הפרטיות

חברת לגלות עולם מקפידה לשמור על פרטיותם של גולשי האתר בהתאם להצהרת הפרטיות המפורטת בדף הצהרת פרטיות. לפיכך, השימוש באתר מותנה בהסכמה למדיניות זו.

Comments are closed.