חברת לגלות עולם מחויבת לשמירה על פרטיותם של לקוחותיה ושל משתמשי אתר האינטרנט שלה ומקפידה על שימוש בטוח. הכניסה לאתר האינטרנט והשימוש בו מהווים אישור למדיניות הפרטיות של החברה ובכלל זה לשימושים המבוקרים שעושה החברה במידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה. בכל מקרה, לגלות עולם לא תעשה כל שימוש במידע אלא בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מסמך זה.

 

כללי

מידע הנמסר לחברה על ידי הלקוחות משמש למטרה לשמה נמסר בלבד. אנו מקפידים על אבטחת המידע באתר ואף פרט ממנו אינו גלוי או חשוף לציבור. חברת לגלות עולם אינה מעבירה מידע כלשהו לצד ג’ בשום נסיבות שהן, למעט במקרה של צורך באישור עסקאות מכר מרחוק המשולמות באמצעות כרטיס אשראי, אז ימסרו אך ורק הפרטים הנדרשים לאישור העסקה ורק לנציג מוסמך במוקד אישורי עסקאות של חברת האשראי.

 

אבטחת מידע

חברת לגלות עולם מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומפעילה מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם (כגון דוא”ל או מס’ טלפון לצורך יצירת קשר). למרות האמור לעיל, לא ניתן להבטיח באופן מוחלט כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. על המשתמש להסכים כי האתר ו/או החברה לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע במקרה שכזה, וכן שהמשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר ו/או החברה בשל כך.

 

שימוש במידע סטטיסטי

מידע הנמסר באתר האינטרנט של החברה נאסף באופן אוטומטי לכדי נתונים סטטיסטיים לשימוש פנימי על ידי עובדי לגלות עולם בלבד. השימוש נעשה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מסמך זה. אתר האינטרנט של החברה אוסף ושומר באופן אוטומטי מידע אודות המחשבים ו/או מכשירי הקצה של המשתמשים והפעולות שהם מבצעים במסגרת האתר (פעולה אוטומטית זו נקראת “cookies”). המידע הזה עשוי לכלול: כתובת IP של המחשב; מידע טכני אודות המחשב ו/או מכשיר הקצה; הגדרות והעדפות של המשתמש; המיקום של המחשב ו/או מכשיר הקצה; כתובת URL של הדף האחרון שהמשתמש ביקר בו לפני שהגיע לאתר; מילות החיפוש שהובילו את המשתמש לאתר; תכנים שמועלים באתר; הפרסומות שהקליק עליהן המשתמש ועוד.

 

שימוש במידע לצורך משלוח הצעות

חברת לגלות עולם שומרת באופן בטוח מידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה ומידע סטטיסטי המצטבר אודותיהם ומשתמשת במידע מעת לעת לצורך משלוח מפולח של הצעות או הודעות לגבי שירותים חדשים. דיוור זה נעשה באמצעות דואר רגיל ו\או דואר אלקטרוני. לקוח אשר מסר לחברה את כתובת הדואר ו\או הדואר האלקטרוני שלו ו\או אם שלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של לגלות עולם, תראה אותו החברה כאילו נתן את הסכמתו למשלוח הצעות כאמור לעיל. לקוח שאינו מעוניין לקבל דיוור כאמור, יודיע על כך לחברה בכל דרך שימצא לנכון (טלפון, פקס, דואר אלקטרוני ודואר רגיל) ואנו נפעל מיד וללא שיהוי להסרתו מרשימת הדיוור.

 

מסירת מידע מתוקף צו משפטי

חברת לגלות עולם תמסור כל מידע המצוי בידה ואשר יידרש ממנה מתוקף צו משפטי או משטרתי.

 

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

חברת לגלות עולם שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת שינויים ועדכונים במדיניות השמירה על הפרטיות.

Comments are closed.